הודעה לנתיני הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו השוהים בישראל (7.10.2018)

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה הודעה, לפיה מבדיקה של משרד החוץ עולה שאין עוד הצדקה להחלתה של מדיניות ההגנה הזמנית על אזרחי קונגו, וכי עליהם לעזוב את ישראל עד יום 5.1.2019. עוד צוין בהודעה שלא יונפקו רישיונות ישיבה לאזרחי קונגו שתוקפם מעבר למועד זה, וכי לאחר מועד זה יינקטו פעולות אכיפה נגד אזרחי קונגו שלא ייצאו מישראל.

מידיעה בעיתון "הארץ" עולה שעמדת נציבות האו"ם לפליטים היא שאין מקום בשלב זה להסיר את מדיניות ההגנה הזמנית של אזרחי קונגו, וזאת בשל המצב הבלתי יציב במדינה.