חוזר ראש מינהל 05/2020

ביום 1.3.2020, בעקבות עתירה שהוגשה על ידי היא"ס, רשות האוכלוסין וההגירה הפיצה חוזר, בו נקבע כי פלסטינים שהוכרו כקורבנות סחר בבני אדם ושוהים בישראל מכוח היתר שהייה "לצרכי רווחה" שהונפק על ידי המינהל האזרחי, רשאים לעבוד בישראל אצל כל מעסיק, מבלי שהמעסיק יצטרך להסדיר את העסקתם באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.