ערר (ת"א) 5199-17 אנפדי נ' רשות האוכלוסין וההגירה ועדכון הנחיות ליישום ההחלטה למתן מעמד למבקשי מקלט מדרפור

ביום 17.1.2018, במסגרת הליך בבית הדין לעררים, משרד הפנים הודיע כי נקבעו קריטריונים חדשים שלפיהם יינתן רישיון ישיבה מסוג א/5 "מטעמים הומניטריים" למבקשי מקלט מדרפור שבסודן.

בהתאם להודעה יינתן רישיון ישיבה מסוג זה למבקשי מקלט מדרפור שגילם 42 ומעלה ונכנסו לישראל עד שנת 2012 או שגילם 41 ומעלה ונכנסו לישראל עד חודש 2010, בכפוף למניעה ביטחונית או פלילית.

בהמשך, ביום 4.2.2017, פורסמו הנחיות בעניין זה באתר רשות האוכלוסין וההגירה.