בר"ם 54/17 עובדיה נ' מדינת ישראל – משרד הפנים (30.1.2017)

בית הדין לעררים דחה ערר שהגישו המבקשים, אזרח ישראל ובת זוגו אזרחית הפיליפינים, נגד סירוב משרד הפנים להחיל עליהם את ההליך המדורג נוכח העובדה שהמבקשת נשואה לבן זוג אחר המתגורר בפיליפינים. בני הזוג הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי, במסגרתו התבקש צו ביניים שימנע את גירושה של המבקשת עד להכרעה בערעור. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה. על ההחלטה שלא לתת צו ביניים הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון דן בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור, והחליט לקבל את הערעור. בית המשפט העליון פסק שנוכח המועד הקרוב שנקבע לדיון בבית המשפט המחוזי, נוכח התקופה הארוכה שהמבקשת שוהה בישראל ונוכח מערכת היחסים הכנה שהיא מנהלת עם המבקש, מאזן הנוחות נוטה לטובת המערערים, ואין לנקוט בהליכי גירוש נגד המבקשת.