עת"מ (ב"ש) 5126-07-15 צגטה נ' שר הפנים

בר"ם 5061/15 צגטה נ' שר הפנים

ביום 1.7.2015 הגישה התכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע נגד החלטת משרד הפנים להתחיל ליישם את מדיניותו, לפיה מבקשי מקלט מסודן ואריתריאה הכלואים במתקן "חולות" יועברו למעצר במתקן "סהרונים", אם לא יסכימו להיות מועברים ל"מדינה שלישית" (רואנדה או אוגנדה). העתירה הוגשה בשם שני מבקשי מקלט המוחזקים ב"חולות" ובשם שורת ארגוני זכויות אדם.

בעתירה הוצגו הבטחות המדינה, לפיהן עם הגעתם של מבקשי המקלט ל"מדינה השלישית" תהיה להם אפשרות לשהות בה ולקבל את כל הדרוש לחייהם שם; לעומת זאת, הוצגו העדויות והמידע הנצבר עד כה, המעידים על הפער בין ההבטחות לבין המצב בפועל, ועל הסכנה הממשית הצפויה לעוזבים. בנסיבות אלה, הוסבר בעתירה, סירובם של מבקשי המקלט ב"חולות" לעזוב הוא מוצדק ועל פי דין, ועל כן לא ניתן לדרוש מהם "לשתף פעולה" עם דרישה זו, ואז לכלוא אותם במשמרות בגין "אי שיתוף פעולה".

בית המשפט המחוזי קיים דיון בבקשה לצו ביניים, שהתבקש על מנת למנוע העברת מבקשי מקלט למתקן "סהרונים" עד להכרעה בעתירה. ביום 17.7.2015 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לצו ביניים.

על ההחלטה לדחות את הבקשה לצו ביניים הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. ביום 20.7.2015 נתן בית המשפט העליון צו ארעי האוסר על העברת שני העותרים מ"חולות" ל"סהרונים". בעקבות בקשה להרחבת הצו הארעי החליט בית המשפט העליון שהצו הארעי יחול גם על מבקשי המקלט הנוספים שמשרד הפנים הודיע להם כי יועברו ל"סהרונים" אם לא יסכימו לגירוש לאוגנדה או רואנדה.

בתוך כך, פורסם "נוהל יציאה למדינות השלישיות ממרכז השהייה חולות", הקובע כי מי שיסרב לעזוב אליהן יחשב כמי שאינו משתף פעולה עם הרחקתו וניתן להחזיקו במשמורת מכוח חוק הכניסה לישראל.