ביום 24/10/2018 נמסרה תשובה חלקית  לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי ארגון היא"ס ישראל בעניין מבקשי מקלט ילדים. רשות האוכלוסין מסרה כי מתחילת 2015 ועד אמצע 2018 הוגשו 48 בקשות מקלט עבור ילדים, מתוכן 34 בקשות עדיין תלויות ועומדות. הרשות לא השיבה אם בצוות יחידת RSD מראיינים שהוכשרו במיוחד לראיונות בבקשות של ילדים והיא מפנה להכשרה הכללית שעברו לעבודה עם אוכלוסיות רגישות המבוססת על סעיף 1(ב) לנוהל. בתקופה הנזכרת נערכו ראיונות מקיפים ל-10 ילדים, 4 מכלל בקשות הילדים נדחו בסדר דין מהיר ועוד 2 בקשות נדחו לפי סעיפים 6 ו-4 א(1) לנוהל.