בג"ץ 2293/17 גרסהר נ' הכנסתהודעה מטעם המדינה מיום 12.12.2017

ביום 12.12.2017 המדינה הגישה, בהתאם להוראת בית המשפט בהליך בעניין "חוק הפיקדון", הודעה הכוללת נתונים מספריים בדבר מספר הנכנסים לישראל ("מסתננים") בשנים האחרונות, מספר ה"מסתננים" הנמצאים עדיין בישראל, מספר בקשות המקלט שהוגשו מאז שנת 2012 לפי פילוח שנתי ופילוח לפי מדינת מוצא, מספר בקשות המקלט הפתוחות ומספר בקשות המקלט שנסגרו.