מאז דצמבר 2015, נוהג משרד הפנים לדחות בקשות מקלט של אריתראים וסודנים על הסף, כיוון שהבקשות לא הוגשו בתוך שנה מהכניסה לישראל. אחת מטענותיהם בעררים כנגד החלטות אלה, היא כי העובדה שאדם "נרשם באו"ם" בשנים 2009-2008, לא נחשב כהגשת בקשת מקלט.

במכתב הבהרה מנציבות האו"ם לפליטים מהשבוע, מובהר כי עד להעברת הסמכויות למשרד הפנים מאמצע 2009, מבקשי מקלט מאריתריאה או מסודאן יכלו רק להרשם בנציבות האו"ם לפליטים (ואז נחשבו מבחינתם כמי שמבקשים מקלט) אך בשל ההגנה הקבוצתית בקשתו לא נבחנה אינדיבידואלית, ולא היה באפשרותם של אותם אנשים להגיש בקשה פרטנית מעבר לכך.