בחודשים האחרונים, בעקבות הליכים משפטיים בעניין עיכוב ההחלטות בבקשות המקלט של אזרחי סודן תושבי חבל דרפור, הודיעה רשות האוכלוסין וההגירה לבית הדין לעררים במספר הליכים, שיינתנו מטעמים הומניטאריים רישיונות ישיבה מסוג א/5 ל-200 תושבי דרפור. במסגרת הודעות הרשות לבית הדין לא פורטו הקריטריונים למתן מעמד כזה.
במכתב מיום 16.7.2017 מאת מנהל מינהל אכיפה וזרים ברשות האוכלוסין וההגירה הוסבר שביום 13.7.2017 שר הפנים החליט שיינתנו רישיונות ישיבה כאמור למי "שהגישו בקשה למקלט מדיני הארץ ואשר הגיעו עד סביב חודש אוקטובר 2011 ושגילם 45 ומעלה". עוד צוין במכתב שלאחר שיינתן פסק דינו של בית המשפט העליון בערעור הנוגע להרחקת מבקשי מקלט למדינות שלישיות "תיבחן המדיניות בהיבט הרחב והצעדים שיינקטו בהמשך".
ביום 2.8.2017 התפרסמו הקריטריונים באתר הרשות, כמו גם רשימה של הזכאים, על-פי מספרי ויזה.