http://hotline.org.il/legal-action/ali2015/

במסגרת הליכים שמנהל המוקד לפליטים ולמהגרים לשחרורו מ"חולות" של מוטסים עלי, מבקש מקלט מדארפור שבסודן אשר הוכר כפליט על ידי נציבות האו"ם לפליטים, ניתן פסק דין בבית המשפט לעינינים מינהלים בבאר שבע. הנשיא יוסף אלון קבע שם שעל המדינה לעשות "כל מאמץ" להכריע בבקשת המקלט עד לסוף חודש מאי ולאחר מכן יש לבחון מחדש את שאלת המשך החזקתו של מוטסים ב"חולות" עד לאמצע חודש יוני (עת"מ  60469-02-15). על פסק הדין הוגש ערעור לעליון (עע"ם 3325/15) שנקבע לדיון ליום 13.7.2015.

בין לבין, לאחר שלא התקבלה החלטה בבקשת המקלט, פנה המוקד לפרקליטות ודרש הבהרות ביחס למאמצים שנעשו כדי להכריע בבקשת המקלט.

ביום 2.6.2015 התקבלה תשובת משרד הפנים. מהתשובה עולה שעד היום טרם הוכרעו בקשות של יוצאי דארפור ואף לא ניתן היה להכריע בהן, שכן משרד הפנים לא גיבש "עמדה סדורה" בעניין. עוד צויין ששר הפנים רק נכנס לתפקידו ולכן הדברים מתעכבים ושגם הוועדה המייעצת לעיניני פליטים לא בשלה לדון בבקשות הפרטניות של יוצאי סודן בשל ההשלכות הרוחביות של החלטה בבקשות אלו.