עמ"נ (ב"ש) 1336-11-16 מדינת ישראל נ' אבאקר (15.1.2017)

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור של המדינה על פסק דין של בית הדין לעררים, בו חויב משרד הפנים לקיים שימוע לצורך זימון למתקן "חולות" באזור משרדו של בא כוח המשיב, אך הותיר על כנה את תוצאתו האופרטיבית של פסק הדין.

המשיב, המתגורר בפתח תקווה, זומן לשימוע שאמור היה להיערך במתקן "חולות". בית הדין לעררים קיבל ערר שהמשיב הגיש, וקבע כי יש לקיים את השימוע במרכז הארץ, שם מצוי משרדו של בא כוחו, כדי לא לפגוע בזכותו של המשיב לייצוג משפטי.

בית המשפט המחוזי קבע שלא היה מקום לקביעת בית הדין, שמשמעותה הוא כי ראיונות ייערכו לפי נוחותם של משרדי עורכי דין. עם זאת נקבע כי "בהינתן קיומם של שלושה מרכזים עיקריים בהם מתבצעים שימועים למסתננים השוהים ברחבי ישראל (מחוץ לעיר אילת) יש מקום לגלות רגישות והתחשבות כאשר מוגשת בקשה של המסתנן עצמו להעביר את מקום השימוע למקום הסמוך למרכז חייו", וכי "כאשר מוגשת על ידי מסתנן בקשה לקיים את השימוע במרכז הארץ, מן הראוי כי המערערת תעשה כל שניתן כדי ליתן מענה שכזה".

בנסיבות המקרה הספציפי בית המשפט קבע שבית הדין שגה כשהורה לקבוע את מקום עריכת השימוע בהתאם למיקום משרדו של בא כוח המשיב, אולם אופרטיבית אין לשנות את התוצאה שאליה בית הדין הגיע ולפיה השימוע ייערך באזור המרכז, וזאת נוכח מגוריו של המשיב בפתח תקווה.

כתיבת תגובה

Your email address will not be published.