רשות האוכלוסין וההגירה השיבה לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח בישראל, בנוגע לטיפול הלשכה המשפטית של הרשות בעררים בבית הדין לעררים.

בין השאר מפורטים בתשובה נתונים לגבי מספר העררים שהוגשו לבית הדין לפי פילוח שנתי, וכן פירוט של מספר העררים בהם טיפל כל אחד מעורכי הדין בלשכה המשפטית בשנת 2018.