שרת המשפטים, איילת שקד, מינתה לתפקיד ראשת בית הדין לעררים את עו"ד מיכל צוק-שפיר. עו"ד צוק-שפיר היא פרקליטה בכירה במחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה וייצגה את המדינה במספר הליכים הנוגעים למהגרי עבודה ומבקשי מקלט.