שלומית בן שמואל, גשר על פני מים סוערים – סיפור של טיפול שהוא חיפוש אחר תקווה: טיפול במבקשי מקלט במרפאת "גשר"

בפברואר 2014, ביוזמה משותפת של משרד הבריאות ונציבות האו"ם לפליטים, קמה מרפאת "גשר" במרכז הקהילתי לבריאות הנפש יפו. עיקר העבודה הקלינית במרפאה היא במתן שירותי אבחון וטיפול פסיכיאטרי-פסיכוסוציאלי לאוכלוסיית מבקשי מקלט וקורבנות סחר מאריתריאה וסודאן. במאמר מובא תיאור מקרה ובאמצעותו עולים לדיון נושאים שונים: על הנגשה והתאמה של טיפול לאוכלוסייה שעבורה השיח הפסיכיאטרי והפסיכותרפויטי המערבי הוא זר, מאיים ורווי סטיגמה; על מטפלים המחפשים את דרכם במציאה וביצירה של שפה טיפולית שתגשר על השֹונות השפתית והתרבותית בחדר הטיפול; על טיפול, שבחלקו הוא מתן משמעות ותיקוף לחוויות האחרות, הזרות והפליטות; טיפול המכיר ביחסי הכוח שבין מטפלת לבנה שהיא אזרחית בעלת זכויות, לבין מטופל שחור שהוא זר חסר מעמד; טיפול המכיר ועובד עם הקשר שבין האישי לפוליטי, בין הטיפול לפוליטיקה; על טיפול בפוסט-טראומה בתנאי חוסר ביטחון ורה-טראומטיזציה; על הניסיון, במסגרת הטיפול, למציאה משותפת של מרחב, מצומצם ככל שיהיה, של ביטחון, בחירה, משמעות ויצירה גם במציאות הקיימת.