ענת בן-דור ואפרת בן-זאב, הסיפור של החוק למניעת הסתננות: הילכו שניים יחדיו? עורכי דין ומבקשי מקלט במאבק על חירות, מעשי משפט, כרך י' (מאי 2019)

במסגרת כתב העת מעשי משפט פורסם מאמרן של עו"ד ענת בן-דור ופרופ' אפרת בן-זאב אודות ההתדיינות החוקתית בעניין שלושת התיקונים לחוק למניעת הסתננות בין השנים 2012-2015. המאמר בוחן כיצד תפסו מבקשי מקלט ועורכי דין שהיו שותפים למאבק זה את הפרשה ושואל האם ראו אותה עין בעין. המחקר מתבסס בעיקר על ראיונות שנערכו עם מנהיגיהם של מבקשי המקלט ועם עורכי הדין שהגישו את העתירות.