בעקבות הפגנה שהתקיימה בחודש ינואר 2018 מול שגרירות רואנדה בישראל, ממשלת רואנדה הכחישה את קיומו של הסכם חשאי בינה לבין ישראל בעניין קליטת מגורשים מישראל, והבהירה כי היא נוקטת במדיניות של "דלתות פתוחות" אך זאת רק ביחס למי שמגיעים מרצונם וללא כפייה.