ביום 8.3.2015 הורה בית הדין לביקורת משמורת על שחרורו של עצור המוחזק במשמורת מאז חודש אפריל 2013. בית הדין קבע, כי אף על פי שהמוחזק, אב לילדה החיה בישראל, מסכל את הרחקתו, אי אפשר להשאירו במשמורת לפרק זמן בלתי קצוב.