בג"ץ 8665/14 טשומה נגה דסטה נ' הכנסת

ביום 20.7.2015 הגישו העותרים בבג"ץ טשומה נ' הכנסת בקשה למתן צו ביניים נוכח שינוי הקריטריונים שלפיהם ניתן לזמן מבקשי מקלט למתקן "חולות", אשר הרחיבו את טווח מועד הכניסה לארץ, ובמסגרתם ניתן לזמן כעת לחולות כל אזרח סודן שנכנס לישראל עד ל-31.12.2011 (במקום עד ל-31.5.2011) וכל אזרח אריתראי שנכנס לארץ עד ל-31.7.2011 (במקום עד ל-31.5.2009). הבקשה נדחתה ביום 30.7.2015.