בסוף מה שנשאר לי זה למכור את הגוף שלי: מיפוי תופעת הזנות בקהילת מבקשי המקלט מאפריקה (קיץ 2017).
הדו"ח סוקר וממפה את תופעת הזנות בקרב מבקשי המקלט אזרחי אריתריאה וסודן בישראל. את המיפוי יזמו המשרד לשירותים חברתיים, המתאמת הבין משרדית למאבק בסחר בבני אדם, ומרפאת לוינסקי של לשכת הבריאות תל-אביב. בכתיבת הדוח השתתפה מחלקת מהגרים וחסרי מעמד ברופאים לזכויות אדם. המיפוי מכיל התייחסות להיקף התופעה ומופעיה השונים בעיר תל אביב ומחוצה לה. בהמשך לכך, מועלות הצעות למענים ייעודים המתוות דרכים לטיפול במצוקות המתוארות.
הנתונים והמידע המוצגים נאספו על ידי צוות המרפאה הניידת של מרפאת לוינסקי, לשכת הבריאות תל-אביב, בשיתוף הוועד למלחמה באיידס.
בשנים האחרונות חלה עליה דרמטית במספר הנשים האריתראיות המעורבות בזנות. הדו"ח מעריך כי נכון לקיץ 2017 קרוב ל-5% מכלל מבקשות המקלט מאפריקה השוהות בישראל מעורבות בזנות. את העלייה הזו במספר מבקשי המקלט המעורבים בזנות ראוי להבין גם בהקשר המערכתי הכללי, כעדות למצוקה הגוברת של קהילת חסרי המעמד בישראל, הכליאה במתקן "חולות", "חוק הפיקדון", ומדיניות ההרחקה  ל"מדינה שלישית".