המוקד לפליטים ולמהגרים, לא מדובר: מבקשי מקלט מסודן ניצולי עינויים במדבר סיני (ינואר 2020)

המוקד לפליטים ומהגרים פרסם דו"ח המבוסס על עדויותיהם של 18 מבקשי מקלט סודנים, שנכנסו לישראל בשנת 2011, לאחר שעברו עינויים בסיני ולאחר שחלקם הוחזקו בתנאי עבדות או נסחר בין מבריחים שונים.