א.ס.ף. ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, "מרעיבים אותי כדי שאעזוב את ישראל": השלכות חוק הפיקדון על מבקשי המקלט הפונים לעמותת א.ס.ף., יולי 2018.

ארגון א.ס.ף. פרסם דו"ח על השפעות חוק הפיקדון, המחייב מעסיקים לנכות 20% משכרם של מבקשי מקלט ושל מי שמוכרים כזכאים להגנה זמנית מפני הרחקה.

הדו"ח עומד על הגידול במספר מבקשי המקלט המדווחים על מצוקה כלכלית, ועל ההשלכות השונות של חוק זה, ובהן גידול במספר הנשים העובדות בזנות, גידול במספר ההורים הנאלצים להשאיר את ילדיהם ללא השגחה, הידרדרות במצב הבריאותי והרעת תנאי עבודה.