במסגרת חמש עתירות שהוגשו על ידי מבקשי מקלט יחד עם האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ומהגרים והקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב, הוגשו ביום 30.4.2017 תשובות המדינה לצווים על-תנאי והודעות עדכון מטעם המדינה.

ראו כתב התשובה בעתירה בעניין הצפיפות במתקן חולות; כתב התשובה בעתירה בעניין הכנסת ציוד אישי למתקן; הודעת העדכון בעתירה בעניין פעילות פנאי וחוגים במתקן; כתב התשובה בעתירה בעניין התקנת מחשבים במתקן וחיבור לאינטרנט אלחוטי; והודעת העדכון בעתירה בעניין השירות במשרדי רשות האוכלוסין במתקן.