בר"ם 8122/16 פלונית נ' שר הפנים (3.11.2016)

בית המשפט העליון הורה על שחרורה של קטינה המוחזקת במתקן המסורבים בנתב"ג.

לפי הטענה, המבקש 3 הוא אביה הביולוגית של הקטינה, והמבקשת 1 היא פונדקאית שנשאה את הקטינה ברחמה, ואינה אמה הביולוגית. המבקשת 1 הובאה לישראל מסרילנקה בתיעוד מזויף, ומוחזקת יחד עם הקטינה במתקן.

העניין מצוי בהתדיינות בבית המשפט לענייני משפחה, כשבמקביל התנהלו הליכים לשחרורה של הקטינה ממתקן המסורבים. בית המשפט המחוזי קבע שהקטינה תישאר בינתיים במתקן המסורבים.

בית המשפט העליון קבע כי יש להוציא את הקטינה ממתקן המסורבים, והורה לבית המשפט המחוזי לדון בדחיפות בשאלה להיכן תוצא הקטינה.