עע"מ 8101/15 צגטה נ' שר הפנים

כפי שציינו בניוזלטר לחודש נובמבר 2015, ביום 29.11.2015 הוגש ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעניין המתווה להעברתם למשמורת של מי שמסרבים ל"עזיבה מרצון" לאוגנדה או רואנדה.

ביום 29.12.2015 המדינה הגישה את תגובתה לבקשה לצו ביניים שהוגשה במסגרת הערעור, במסגרתה התנגדה למתן צו הביניים שהתבקש. ביום 30.12.2015 בית המשפט העליון (השופט יורם דנציגר) קיבל את הבקשה לצו ביניים וקבע כי בשים לב לפגיעה הגלומה בהעברה למשמורת, המערערים לא יועברו למשמורת עד להכרעה בערעור. כן נקבע כי הדיון בערעור יתקיים בהקדם.