בש"מ  5618/19 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (5.12.2019)

המבקש, מבקש מקלט מדרפור שבסודן, הגיש ערר לבית הדין לעררים כנגד אי ההכרעה הממושכת בבקשתו למקלט. הערר התקבל, ומשרד הפנים ערער לבית המשפט המחוזי, שקיבל את הערעור. בקשת רשות ערעור הוגשה כשמונה חודשים לאחר מכן, עם בקשה להארכת מועד. בית המשפט העליון קיבל את הבקשה, תוך שהתייחס לשינויים בפסיקת בית המשפט העליון באשר לתיקים מסוג זה, ולזכויות שעל הפרק, תוך שקבע כי "סוגיית מעמדו של המבקש בתקופת ביניים זו, וליתר דיוק השאלה האם יינתן לו בתקופה ביניים זו מעמד מסוג א/5 המקנה לו זכויות סוציאליות, אינה עניין של מה בכך".