בג"ץ 2405/06 קו לעובד נ' ממשלת ישראל (17.12.2018)

לאחר למעלה מעשור של דיונים, בית המשפט העליון מחק את עתירותיהם של ארגון קו לעובד ושל מכון קונקורד לחקר המשפט הבינלאומי בנוגע להסכמים בילטרליים עם מדינות, שמהן באים מהגרי עבודה לישראל.

העתירות הוגשו בשנים 2006 ו-2007 נוכח תופעת גבייתם של דמי תיווך גבוהים ממהגרי עבודה, שבאו לעובד בישראל בענפים השונים. בעקבות העתירה נחתמו הסכמים בילטרליים בענף החקלאות – עם תאילנד (ומתנהל פיילוט עם סרי לנקה); בענף הבניין – עם רומניה, בולגריה, אוקראינה, מולדובה וסין; ובענף הסיעוד – עם הפיליפינים.

בית המשפט עמד על כך שהעתירה והצעדים שננקטו בעקבותיה הפחיתו את גבייתם של דמי תיווך בלתי חוקיים, ועל כך שיש להיאבק בתופעת הסחר בבני אדם לצרכי עבודה באמצעות חתימה על הסכמים בילטרליים ואיסור על הבאת עובדים ממדינות, שאינן חתומות על הסכמים כאלה עם ישראל.

בית המשפט ציין שנותרה עוד מלאכה מרובה, וכי יש לבחון את יישום ההסכמים, להמשיך לחתום על הסכמים, ולתת את הדעת על כך שההסכמים נעקפים על ידי הבאת "מומחים", "משתלמים" ו"מתנדבים" בענפים השונים.

עם זאת נקבע, כי לאחר 12 שנים שבהן העתירות תלויות ועומדות, הגיעה העת ל"פסק זמן" מן הליווי שבית המשפט נותן לנושא ולמחיקת העתירות, כשהעותרים יוכלו לשוב ולעתור אם ימצאו שהמדינה גוררת רגליים ביישום ההסכמים, בחתימה על הסכמים חדשים או באכיפת החוק.