בית המשפט העליון – כתב תשובה בעתירות העקרוניות בנוגע למבקשי מקלט מדרפור 

בג"ץ 4630/17 Tagal נ' ראש ממשלת ישראל (כתב תשובה מיום 31.8.2020) 

המדינה הגישה ביום 31.8.2020 כתב תשובה בעתירות העקרונית העוסקות באי-הכרעת משרד הפנים בבקשות המקלט של תושבי דרפור לאחר למעלה מעשור שבו רבים מהם שוהים בישראל. 

כתב התשובה הוגש, לאחר בקשות רבות להארכת המועד להגשתו, בעקבות צו על-תנאי שניתן בעתירה לפני כשנה וחצי, לפיו על המדינה לנמק מדוע לא יוכרעו בקשות המקלט של תושבי דרפור (עם או בלי קביעת קווים מנחים להכרעה בהן), ומדוע לא יינתנו להם רישיונות ישיבה מסוג א/5 עד להכרעה בבקשותיהם. 

המדינה טענה בכתב התשובה כי אי הוודאות השוררת בעת הזו בסודן אינה מאפשרת גיבוש של קווים מנחים להכרעה בבקשות המקלט ואינה מאפשרת הכרעה בבקשות המקלט הפרטניות של תושבי דרפור. בין השאר נטען כי סודן נמצאת כעת בעיצומם של שינויים חיוביים ומשמעותיים הן במישור הגיאופוליטי והן במישור היחסים עם מדינת ישראל, ולצד זאת קיימים אתגרים המייצרים חוסר יציבות פנימית במישור הכלכלי ובמישור הבריאותי. כן נטען שחרף מאמצי הפיוס בסודן, המתיחויות האתניות בין מיליציות ערביות לבין אוכלוסיות מקומיות ממשיכות לאפיין את חיי היומיום. 

בנוסף נטען כי אין מקום לתת רישיונות ישיבה מסוג א/5 כל עוד בקשות המקלט לא הוכרעו, שכן מדובר ברישיון הכולל מאפייני תושבות, ובכלל זה זכויות סוציאליות שונות.