ע"א 4946/16 סעד נ' פקיד שומה אשקלון (12.9.2017)

בית המשפט העליון דחה סדרה של ערעורים על פסקי דין של בית המשפט המחוזי בעניין תחולת הוראות הדין המחייבות מעסיקים לשלם היטל בגין העסקת עובדים זרים.

בית המשפט קבע כי חובת המעסיק לשלם היטל העסקה בגובה 20% משכרו של עובד זר חלה גם על העסקת אזרחי סודן ואריתריאה, שחלה עליהם מדיניות אי-ההרחקה.

במסגרת העתירה התבקש בית המשפט גם לקבוע כי אזרחי סודן ואריתריאה, שחלה עליהם מדיניות אי-ההרחקה, זכאים לנקודות הזיכוי המוקנות לתושבי ישראל. בית המשפט עמד על כך שבמסגרת ההליך רשות המסים הודיעה שיינתנו לאזרחי אריתריאה וסודן נקודות זיכוי כתושבי חוץ, ועל כן העתירה בעניין זה התייתרה.