בג"ץ 4389/16 טספאיסיוס נ' נציבות בתי הסוהר (25.6.2017)

בית המשפט העליון החליט למחוק עתירה בעניין התקנת מחשבים ורשת אינטרנט אלחוטית במתן "חולות", וזאת בעקבות תכנית "פיילוט" של רשות האוכלוסין וההגירה בעניין זה.

ההליך החל בדרישה למחשבים לשימוש חופשי ואינטרנט אלחוטי חופשי, שנענתה בסירוב מוחלט של שירות בתי הסוהר. לאחר דיון שהתקיים באפריל 2017 ניתן צו על-תנאי, שבעקבותיו הסכים שירות בתי הסוהר לפיילוט של שתי כיתות ללימוד מחשבים שמחוברות לאינטרנט. במאי התקיים עוד דיון, שלאחריו ניאות שירות בתי הסוהר לפתוח שלוש כיתות מחשבים בעלות של חצי מיליון שקל. העותרים התעקשו על כיתה בכל אגף, כדרישת תכנית המתאר של "חולות", ושימוש חופשי במחשבים ובאינטרנט שעות ארוכות מדי יום. העתירה נמחקה תוך שבית המשפט קובע שאכן יהיה פיילוט, שכיתות המחשב ייפתחו בתחילת ספטמבר לשעות ארוכות מדי יום לשימוש ולא רק ללימוד, ובהתאם לביקוש יהיה על שירות בתי הסוהר לצעוד לעבר כיתה בכל אגף ומחשב לכל 20 אנשים.