בג"ץ 3736/16 משרד תומר ורשה, עורכי דין נ' שר הפנים (החלטה מיום 25.12.2016)

ביום 21.12.2016 התקיים בבית המשפט העליון דיון בעתירה נגד מינויו של עו"ד ציון אמיר לתפקיד יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים. בהמשך לדיון בית המשפט הורה ביום 25.12.2016 למדינה לפרט בהודעה שתוגש לבית המשפט את הנימוקים שהביאו למינוי עו"ד אמיר לתפקיד, לרבות התייחסות להתאמתו לתפקיד ויכולתו להקדיש לו את הזמן הראוי. כמו כן בית המשפט הורה למדינה להתייחס בהודעה למספר בקשות המקלט התלויות ועומדות, משך הזמן שבו הן תלויות ועומדות, נתונים כמותיים לגבי מספר התיקים שבהם טיפל עו"ד אמיר ופירוט שעות העבודה שלו שבוצעו וחויבו לתשלום.