בג"ץ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת

ביום 5.12.2017 התקיים דיון בעתירה שהגישו מספר מבקשי מקלט ומספר ארגוני זכויות אדם בעניין חוקתיות החוק המחייב ניכוי והפקדה של 20% משכרם של מי שמוגדרים כ"מסתננים". בדיון נשמעו גם טענותיהם של 11 ארגונים העוסקים בזכויות נשים, שיוצגו על ידי היא"ס והקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ושהציגו את השפעת החוק על מבקשות מקלט. כמו כן נשמעו טענותיהם של גופים המבקשים למנוע את ביטולו של החוק. פרוטוקול הדיון נמצא כאן.

למחרת הדיון, ביום 6.12.2017, ניתנה החלטת בית המשפט העליון, בה נקבע שלאור טענת המדינה בדיון  שבשבועות הקרובים תתקבל החלטה בדבר מדיניות ההרחקה למדינה שלישית ולאור העובדה שצפוי להתקיים דיון בתקנות, שיקבעו את המקרים שבהם זכאי "מסתנן" לקבל בחזרה את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל, המדינה תגישה הודעה מעדכנת עד יום 5.6.2018, וייקבע דיון לחודש יולי 2018.