בר"ם 7760/19 גליצנקו נ' שר הפנים (31.12.2019)

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של אזרחית אוקראינה, שבקשתה לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים נדחתה על הסף.

המבקשת נכנסה לישראל מספר פעמים באשרת תייר, ולאחר שרישיון הישיבה שלה פקע הגישה בקשה למעמד מטעמים הומניטריים בטענה כי "אנשים מוזרים" מחפשים אותה וכי היא חוששת שמדובר באנשי הממשל או באנשי העולם התחתון.

בקשתה למעמד נדחתה על הסף, בית הדין לעררים דחה ערר שהגישה, ובית המשפט מחוזי דחה ערעור שהוגש על פסק הדין של בית הדין לעררים.

בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור שהוגשה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, וקבע שהיא אינה מקיימת את אמות המידה למתן רשות ערעור משום שהיא מעלה טענות ערעוריות-יישומיות. כמו כן נקבע שככלל המסגרת המתאימה יותר לבירור טענות מן הסוג שהמבקשת העלתה היא בקשת מקלט, וכי דרכה של המבקשת פתוחה לפעול בהקשר זה.