בר"ם 6542/19 מקסימובה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (29.10.2019)

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בעניין דחייה על הסף של בקשה לוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים.

המבקשת היא אזרחית רוסיה, שנישאה לאזרח ישראל, קיבלה בתחילה רישיון ישיבה מסוג ב/1, ולאחר מכן קיבלה רישיון ישיבה מסוג א/5 שהוארך מעת לעת, וזאת במסגרת ההליך המדורג החל על בני זוג נשואים.

לאחר כ-5 שנים, שמהלכן המבקשת החזיקה ברישיון ישיבה מסוג א/5, המבקשת ובן זוגה הגישו בקשה לקבלת אזרחות, אולם בהמשך, לפני סיום הטיפול בבקשה, בן זוגה הודיע למשרד הפנים על סיום הקשר הזוגי.

המבקשת הגישה בקשה למתן מעמד מטעמים הומניטריים. הבקשה נדחתה על הסף בלי שהועברה לוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטרייים. ערר פנימי, ערר לבית הדין לעררים וערעור מינהלי לבית המשפט המחוזי נדחו, ועל פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון קבע שבקשת רשות הערעור אינה מעלה שאלה משפטית החורגת מעניינם של הצדדים ואינה מעוררת נסיבות חריגות, ועל כן אינה עומדת בתנאים למתן רשות ערעור בגלגול שלישי. בנוסף, בית המשפט לא דן בטענה לפיה הנוהל מפלה בין מבקשי אזרחות שיש להם ילדים לכאלה שאין להם ובין מבקשי אזרחות שבן זוגם נפטר לבין כאלה שהקשר עם בן זוגם פקע מטעמים אחרים, וזאת בנימוק לפיו הטענה "נטענה בעלמא וללא כל פירוט".