בג"ץ 7803/06 אבו ערפה נ' שר הפנים (13.9.2017)

בית המשפט העליון פסל, ברוב דעות, את החלטת שר הפנים לשלול את תושבות הקבע של ארבעה תושבי מזרח ירושלים בעילה של "הפרת אמונים", לאחר ששלושה מהם נבחרו בבחירות לפרלמנט ברשות הפלסטינית מטעם מפלגה המזוהה עם חמאס, ואחד מהם מונה לכהן כשר בממשלה מטעם מפלגה זו.

בית המשפט קבע שביטול תושבות קבע היא סנקציה שכרוכה בפגיעה קשה בזכויות אדם. נקבע שנוכח הפגיעה הקשה בזכויות האדם, שלילת התושבות בגין "הפרת אמונים" היא סמכות שיש לעגן במפורש בחקיקה ראשית. קביעות אלה הובילו למסקנה כי סמכות שר הפנים, המעוגנת בחוק, לשלול תושבות קבע "לפי שיקול דעתו", אינה מעניקה לשר הפנים סמכות לשלול את תושבות הקבע של תושבי מזרח ירושלים מחמת הפרת אמונים.

לפיכך, בית המשפט קבע כי החלטת שר הפנים לשלול את תושבות הקבע של העותרים ניתנה בחוסר סמכות ודינה להתבטל. יחד עם זאת, בית המשפט השהה את ביטול החלטת שר הפנים לפרק זמן של 6 חודשים, על מנת לאפשר לכנסת לחוקק חוק אחר שמכוחו ניתן יהיה לקבל החלטה עדכנית בעניין העותרים.