בג"ץ  1528/13 אטני ואח' נ' שר הפנים (1.6.2016)

כשילד להורים שאינם ישראלים נולד, ניתנים שני מסמכים שמתעדים את לידתו: הודעת לידת חי – טופס שבית החולים מחוייב למלא, ואישור על לידה שניתן על ידי משרד הפנים. לפני כמה שנים משרד הפנים הפסיק לרשום את שמות האבות באישורים על לידה ולהחתים את ההורים על טופס לפיו הם שוהים שלא כדין ועליהם לצאת.  נגד עניינים אלה עתרה האגודה לזכויות האזרח.

בדיון שהתקיים השבוע, הודיע משרד הפנים שיחדל לתת אישורים על לידה כלל, ושהודעת לידת חי תהפוך להיות המסמך הרשמי, על ידי החתמתה בלשכה של משרד הפנים. כהחלטת ביניים, בית המשפט הורה כי עד למחשוב הודעת לידת חי על ידי בתי החולים, משרד הפנים ייתן אישורים על לידה בלי להשמיט פרטים שנרשמו בהודעת לידת חי.

המשמעות היא שכל מי שמחזיק בהודעת לידת חי עם שמות שני ההורים (גם מי שקיבל בעבר אישור על לידה רק עם שם האם), יוכל לפנות ולקבל אישור עם שמות שני ההורים, בתנאי שאלה כתובים בהודעת הלידה. עליהם יהיה לחתום כי הם מודעים לכך שהם שוהים שלא כדין ושעליהם לצאת או להסדיר את מעמדם.

בימים הקרובים האגודה תפנה לקבל את ההנחיות ללשכות משרד הפנים ממטה הרשות איך לפעול לפי ההחלטה.