עמ"נ (ת"א) 34635-09-19 רקסקהן נ' רשות האוכלוסין וההגירה (6.1.2020)

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו קיבל ערעור שהגישו אזרח תאילנד, אזרחית הפיליפינים וארבעת ילדיהם הקטינים על פסק דין של בית הדין לעררים (בית המשפט ציין כי אין ודאות שהמערער הוא אביהם של הקטינים).

בחודש ספטמבר 2019 נערך להורים שימוע שאחריו הוצאו נגדם ונגד הילדים צווי הרחקה. לאחר שערר שהוגש על ההחלטה נדחה על ידי בית הדין לעררים, הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

במסגרת הערעור המערערים טענו שקיימים טעמים הומניטריים המצדיקים שלא להרחיק את המשפחה וכי רשות האוכלוסין וההגירה אינה מאפשרת למשפחה להגיש בקשה למעמד מטעמים הומניטריים בנימוק לפיו אין בידי הקטינים דרכונים תקפים. כמו כן נטען שיש להחיל על המערערים את הנחיותיו החדשות של משרד המשפטים מחודש אוקטובר 2019, לפיהן יש לקיים שימוע גם לקטינים בני 12 ומעלה טרם הוצאת צו גירוש. במענה לטענה זו, רשות האוכלוסין וההגירה טענה שההנחיה החדשה לא חלה על מי שהוצא נגדם צו גירוש לפני מועד ההנחיה.

בית משפט קיבל את עמדת המערערים, וקבע שהיות שמדובר בהוראה הנוגעת לזכות יסוד במשפט המינהלי, ובפרט היות שהיא נוגעת לקטינים, יש להחיל את ההנחיה על כל מי שעומד בפני גירוש, גם אם ניתנה החלטת גירוש בעניינו לפני מועד ההנחיה.

בית המשפט הוסיף וקבע כי יש לבצע גירוש של שוהים שלא כדין תוך הקפדה בזכויותיהם, ובפרט בזכויות קטינים שלא חטאו.

בית המשפט הורה על ביטול צווי ההרחקה שהוצאו נגד המערערים, וקבע שעניינם ייבחן מחדש על ידי הרשות בהתאם להנחיה החדשה.