ע"ר 57552-09-19 אסראט ואח' נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה (10.12.2019).

בית המשפט המחוזי (השופט מ' כדורי) קיבל חלקית ערעור על החלטת רשמת בית המשפט ת' בר-אשר. בהחלטתה, דחתה הרשמת בקשה לפטור מאגרה ומהפקדת עירבון בערעור שהגיש מבקש מקלט, וזאת בשל העובדה שהמערער מיוצג ע"י ארגון המעניק לו סיוע ללא תמורה (לפירוט על אותה החלטה ראו בעדכון קודם).

בית המשפט קבע כי "העובדה שייצוגם המשפטי של המערערים ממומן על ידי ארגון היא"ס, אינה מלמדת על יכולתם הכלכלית האישית של המערערים. משכך, אין בה כדי להשליך על בקשתם לעניין פטור מאגרה. לעומת זאת, מדובר בשיקול רלבנטי בו יש להתחשב בעת ביצוע האיזון הנדרש בין השיקולים הרחבים יותר העומדים על הפרק לצורך הכרעה בבקשה לפטור מעירבון". עוד נקבע, כי התיעוד על מצבם הכלכלי של המערערים חסר. בנסיבות אלה התקבל הערעור באופן חלקי, ונקבע כי המערערים ישלמו אך מחצית מהאגרה.

 

33021-09-19 פלוני נ' משרד הפנים (מיום 1.12.2019)

גם בהליך זה קיבל בית המשפט המחוזי באופן חלקי את הערעור, תוך שקבע כי לצורך קבלת פטור מתשלום אגרה יש לבחון אך את יכולתו הכלכלית של המערער. עם זאת, בשים לב לסיכויי הערעור ולשיקולים הנוגעים למתן פטור מעירבון, נקבע כי סכום העירבון אך יופחת לסך של 1000 ש"ח.