עמ"נ (ת"א) 32772-02-19 אימרלישוילי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (21.2.2019)

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו קיבל באופן חלקי בקשה לסעד זמני של בני זוג, אזרחי גאורגיה, במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים.

המבקשים שהו בישראל, יחד עם שתי בנותיהם, ברישיונות ישיבה מסוג ב/2 נוכח בקשת המבקש לקבל אזרחות מכוח שבות. בקשת המבקש למעמד עולה נדחתה כבר בשנת 2014 בטענה כי הוא בעל עבר פלילי, אולם מאז הוא פנה אל משרד הפנים בבקשות שונות בעניין הסירוב, ומכוח זאת רישיונות הישיבה של המשפחה הוארכו מעת לעת, כשההארכה האחרונה היא עד חודש יוני 2019. משרד הפנים הודיע למבקשים שהבקשה למעמד עולה הועברה לשר הפנים. עד למועד זה טרם התקבלה החלטת שר הפנים.

המבקש יצא מישראל למספר ימים בחודש פברואר 2019, ובשובו לישראל נתפס כשהוא מאפשר, לטענת משרד הפנים, לשני אנשים אחרים, שישבו לידו בטיסה, להיכנס לישראל באמצעות כרטיס המעבר שלו. המבקש הכחיש את הטענות וטען כי לא העביר את כרטיס המעבר שלו אך לא הספיק לעבור לפני שהשער נסגר.

בעקבות הדברים רישיון הישיבה של המבקש בוטל והוחלט לסרב את כניסתו לישראל. ערר שהוגש לבית הדין לעררים נדחה, לאחר שבית הדין צפה במעמד צד אחד בתיעוד מצלמות האבטחה בנתב"ג. בני הזוג הגישו ערר על ההחלטה, ובגדרו ביקשו סעד זמני, לפיו המערער לא יגורש מישראל עד להכרעה בערעור, וישוחרר ממשמורת.

בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה לסעד זמני למניעת גירוש המערער, אך דחה את הסעד הזמני בנוגע לשחרורו ממשמורת. בית הדין קבע שהבקשה לקבלת סעד של שחרור ממשמורת היא בקשה לצו עשה, אשר לא בנקל יינתן. נקבע שלא ניתן להתעלם מכך שסיבת הסירוב לכניסתו של המערער לישראל היא חשד לעבירה פלילית, וששחרורו ממשמורת, שיוביל לכניסתו של המערער לישראל, יסכל למעשה את בירור הערעור, שעניינו הסירוב לאפשר לו להיכנס למדינה.

לעומת זאת, בכל הנוגע להרחקתו מישראל לפני סיום ההליכים המשפטיים, בית המשפט קבע שהחשש מפני השתקעות ומפני פגיעה בסדר הציבורי יתאיין אם המערער יוחזק בתקופה זו במשמורת, וכי אף על פי שאם יגורש יוכל לחזור לישראל אם הערעור יתקבל, הדבר יכביד ויקשה עליו.