עמ"נ (ב"ש) 25618-08-18 ולדין נ' משרד הפנים (27.8.2018)

בית המשפט המחוזי בבאר שבע מחק ערעור שהוגש על החלטת הדיין התורן בבית הדין לביקורת משמורת, שנמנע מקיום דיון בעניינו של המערער, המוחזק במשמורת, וקבע שהדיון יתקיים בפני הדיינת שדנה בעניינו, לאחר שתשוב מחופשתה בשבוע שלאחר מכן.

בית המשפט קבע שההליך שבמסגרתו ניתנה ההחלטה, שעליה הוגש הערעור, הסתיים ב"פסק דין", ולכן היה על המערער להגיש ערעור חדש על "פסק הדין".

למעלה מן הצורך בית המשפט קבע שהמתנה של שבוע או שבועיים היא פרק זמן סביר, וכי בעניינם של "עברייני מין שהם מסתננים או שוהים שלא כדין", ישנו אינטרס ציבורי שהדיון יתקיים על ידי דיין שכבר מכיר את התיק. עוד למעלה מן הצורך, בית המשפט ציין שלצד הציווי המוסרי לכבד כל אדם באשר הוא אדם, "מצוי הציווי המוסרי, שמקורו ברגש הטבע האנושי, כלפיו על האדם לדאוג קודם כל לקרוביו", וכי כאשר חירותם של "מסתננים" מסכנת את שלום הציבור, מחויבותה הראשונה של המדינה היא שלום הציבור.