עת"מ 41363-07-20 היאס בישראל ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה ואח' (8.3.2021)

לפני כחצי שנה הוגשה עתירה, ע"י עו"ד עמוס אוסיזון ועו"ד גיא ירום מיגאל ארנון, בשם היא"ס ובשם אגודת הלהט"ב, בה ביקשנו כי סדר הדין המהיר הקבוע בנוהל הטיפול בבקשות מקלט, לפיו נדחות בקשות של מי שיש חוות דעת כללית באשר למדינת מוצאם, יוחל גם במקרים בהם יש חוות דעת שמלמדת על סכנה. לדוגמא, הבאנו את חוות הדעת הנוגעת ללהט"ב אריתראים.

משרד הפנים טען כי בקשות המקלט של אזרחי אריתריאה נבחנות לפי סדרן, וכי אין חוות דעת כללית המורה להכיר בקבוצה מסויימת כפליטים.

בדיון מיום 12.11.2020 הביע בית המשפט דעתו כי באשר ללהט"ב אריתראים מדובר בחוות דעת כללית, וכי ראוי לתת קדימות לטיפול בבקשות מסויימות, והציע לצדדים להגיע להסכמות בעניין זה. בדיון שהתקיים ביום 8.3.2021 נוסחו הסכמות הצדדים, לפיהן ייעשה מאמץ לתעדף את השלמת הטיפול בבקשות בהן יש עילה אפשרית לקבלת מקלט, אף בחריגה מסדרי העדיפויות הרגילים.