עמ"נ (מרכז) 23774-07-18 מדינת ישראל נ' קונה (29.7.2018)

בית המשפט המחוזי (השופטת אסתר שטמר) דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת שהורה לשחרר אזרח חוף השנהב, ששהה במשמורת למעלה מ-5 שנים.

המשיב הוא מבקש מקלט מחוף השנהב שבקשתו למקלט נדחתה בשנת 2012, ושנעצר בשנת 2013 ומוחזק מאז במשמורת. נעשו 5 ניסיונות לגרש את המשיב לחוף השנהב, אולם ניסיונות אלה לא יצאו אל הפועל בגלל התנגדות פעילה של המשיב.

בית הדין לביקורת משמורת קבע שאם המשיב לא יורחק מישראל עד יום 15.7.2018 הוא ישוחרר ממשמורת, וכי אם לא ייצא מישראל בתוך 4 חודשים, ניתן יהיה להחזירו למשמורת. משרד הפנים ערער על החלטה זו לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט המחוזי דחה את ערעור משרד הפנים, וקבע שלאור מעמדה של זכות היסוד לחירות ולאור חוסר התוחלת של החזקתו של המשיב במשמורת במשך 5 וחצי שנים, אי אפשר לראות בהחלטת בית הדין לביקורת משמורת לשחררו משום החלטה בלתי סבירה.