עמ"נ (ת"א) 18598-07-18 אוקאומה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (13.12.2018)

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו דחה ערעור על פסק דין בית הדין לעררים בעניינם של שלושה מבקשי מקלט מניגריה.

המערערים, השוהים בישראל כ-10 שנים, טענו כי נשקפת להם סכנת רדיפה בשל פעילותם בישראל במסגרת ארגון I.P.O.B, הקורא להיפרדות חבל ביאפרה בניגריה ולהקמת מדינה עצמאית בחבל ארץ זה. לטענתם, יש להכיר בהם כ"פליטים במקום" (sur-place). משרד הפנים דחה את בקשותיהם למקלט, ובית הדין לעררים דחה את ערריהם.

בית המשפט המחוזי קבע שאין מקום להתערב בפסק דינו של בית הדין לעררים. בין השאר נדחתה בקשתם של המערערים להורות למשרד הפנים לקיים סקירה חדשה של המצב העדכני בניגריה. בית המשפט קבע כי אין מחלוקת על כך ש"המצב בניגריה כלפי בני ביאפרה… אינו טוב ומלמד על קיומו של סיכון". עם זאת, נקבע שהמערערים היו צריכים להוכיח סיכוי טוב שפעילותם בישראל הובאה לידיעת ממשלת ניגריה, וכי כתוצאה ממנה צפויה להם סכנת רדיפה, וזאת לא עשו.

בית המשפט עמד על כך שבית הדין צפה בסרטון מהפגנה בישראל מול שגרירות ניגריה, שבה המערערים טוענים שהשתתפו, ולא זיהה בו את המערערים. עוד נקבע שהנטל בעניין זה מוטל על המערערים, שלא עמדו בו, נוכח העובדה שבמהלך השנים נקטו בפעולות של "דין עצמי" ונמצאו בלתי אמינים על ידי הערכאות השונות שדנו בעניינם.

כמו כן נקבע כי בית הדין לעררים הוא ערכאה ייחודית מקצועית, שפיתחה מומחיות בתחום ההגירה לישראל, ובית המשפט לא ישים עצמו בנעלי בית הדין.