עמ"נ (י-ם) 66017-02-18 פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה (25.7.2018)

המערערים הם אזרחי ארה"ב השוהים בישראל מאז שנות ה-90 – חלק מן הזמן ברישיונות ישיבה וחלק מן הזמן ללא רישיונות כאלה – שנולדו להם ארבעה ילדים בישראל. אחת מילדיהם נולדה בשנת 2008 וסובלת ממום מולד בליבה, אשר בעקבותיו נאלצה לעבור שלושה ניתוחים וצינתור.

המערערים הגישו בקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים על מנת שביתם תוכל להמשיך את טיפוליה הרפואיים בישראל. בקשה זו נדחתה על ידי משרד הפנים, שקבע שבארה"ב קיים טיפול רפואי נאות למצבה של הקטינה.

במסגרת מספר הליכים נוספים שהתקיימו בעניינם (בין השאר במסגרת ערר פנימי שהוגש, השגה לוועדת ההשגות, ראיונות, בקשה חדשה והליך בבית הדין לעררים), המערערים טענו שאין להם ביטוח רפואי בארה"ב שיאפשר לקבל את הטיפול, וכי בישראל יינתן טיפול מיטבי משום שהרופאים המטפלים מכירים את הילדה ואת מצבה הרפואי מאז לידתה. כמו כן נטען כי ילדיהם נולדו בישראל וישראל היא ביתם, וכי גם מטעם זה יש להעניק להם מעמד מטעמים הומניטריים.

בית הדין לעררים דחה ערר שהוגש על ההחלטה שלא לתת למערערים מעמד מטעמים הומניטריים, ובית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישו על פסק דינו של בית הדין לעררים.

בית המשפט המחוזי (השופט יורם נועם) קבע שהחלטת משרד הפנים לא חורגת ממתחם הסבירות, וכי לא קיימת עילה להתערבות בה. בית המשפט המחוזי קבע שמקובלת עליו עמדת בית הדין לעררים, לפיה שהייה רבת שנים במדינת ישראל והתערות בה אינן מהוות עילה למתן מעמד בישראל. כמו כן נקבע כי לא הוכח שבארה"ב, "שהיא המעצמה הגדולה בעולם בתחומים רבים, ובכלל זה תחום הרפואה", בלשון בית המשפט, לא ניתן יהיה לקבל טיפול רפואי הולם. בית המשפט ציין שהמערערים יוכלו להגיע לישראל להמשך הטיפולים הרפואיים, אלא שהדבר יהיה כרוך בעלויות כספיות ניכרות משום שהם לא יהיו עוד מבוטחי קופת חולים.

בית המשפט קבע שהמערערים לא ביססו את טענתם בדבר העדר יכולת כלכלית לקבל את הטיפול הרפואי הנדרש בארה"ב, ושמכל מקום, עלויות טיפול גבוהות אינן יכולות להוות עילה לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים.