עמ"נ (ת"א) 16639-02-20 בורג נ' שר הפנים (17.9.2020)

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהוגש על החלטת בית הדין לעררים בעניין דחייה על הסף של בקשת מקלט שהגישה אזרחית סרי לנקה.

המערערת שהתה בישראל מכוח רישיון ישיבה לעבודה בענף הסיעוד משנת 2013 עד שנת 2018, ובשנת 2018 הגישה בקשה למקלט. במסגרת ראיון שנערך לה, המערערת טענה כי עזבה את סרי לנקה בשל בעיה כלכלית, וכי משפחתה תומכת במפלגת אופוזיציה. המערערת מסרה בראיון כי היא אינה חברה פעילה במפלגה, וכי חברתה נהרגה על ידי תומכי מפלגת השלטון ובני משפחתה חוו זריקת אבנים על ביתם.

בקשת המקלט נדחתה בשל שיהוי בהגשתה ובהעדר תשתית עובדתית לכאורה לפחד מבוסס, ובית הדין דחה ערר שהוגש על ההחלטה.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור וקבע כי אין להתערב בהחלטת משרד הפנים לדחות את הבקשה, לאחר שהגיע למסקנה כי אין בטענות העומדות בבסיס בקשתה, גם אם יוכחו כולן, ומבלי להידרש לשאלת מהימנותן, כדי לגבש "רדיפה" על רקע אחת מן העילות המפורטות באמנת הפליטים. בית המשפט אף הוסיף כי טענות חדשות אותן העלתה המערערת במסגרת טיעוניה בפני בית הדין, ולפיהן עברה פעם ניסיון אונס, ובדבר אלימות קשה שחוותה במסגרת ביקורה האחרון בסרילנקה, הן טענות שאין לתת להן כל משקל משום שלא הובאו בשלב הריאיון שנעשה לה.