עמ"נ (ת"א) 52346-04-19 Ousman נ' רשות האוכלוסין וההגירה (16.7.2019)

בית המשפט המחוזי דחה ערעור של אזרח גאנה על פסק דין של בית הדין לעררים, שדחה ערר על החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתו למעמד מטעמים הומניטריים מבלי להעבירה לדיון בוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים.

המערער נכנס לישראל ללא היתר בשנת 2010, ולאחר שבקשה למקלט שהגיש נדחתה, הגיש בקשה לעיון חוזר ולאחר מכן ערר לבית הדין לעררים, שנדחה בשנת 2018. על פסק דינו של בית הדים לעררים לא הוגש ערעור. לאחר דחיית הערר, המערער הגיש בקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים, שנדחתה ללא העברתה לוועדה לעניינים הומניטריים, בנימוק לפיו היא מבוססת על אותן טענות, שכבר נדחו במסגרת בקשתו למקלט. ערר פנימי, שהוגש על ההחלטה, נדחה בנימוק לפיו הוגש בשיהוי ובנימוק לפיו דינו להידחות גם לגופו, וערר שהוגש על ההחלטה לבית הדין לעררים נדחה גם הוא.

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהוגש על פסק דינו של בית הדין לעררים. בית המשפט עמד על כך שהנימוק ביסוד בקשתו של המערער לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים – טענתו כי הוא נרדף בגאנה על ידי מכריו ומשפחתו משום שהמיר את דתו לנצרות – עמדה גם ביסוד בקשתו למקלט. בית המשפט קבע שבעניינו של המערער חלה הוראה בנוהל הטיפול בבקשות למעמד מטעמים הומניטריים, הקובעת כי יש לדחות על הסף בקשה "המבוססת על טיעונים זהים אשר כבר נדחו במסגרת דחיית בקשה למעמד מכוח נוהל ייעודי אחר", וכי במקרה זה הטענות שהמערער מעלה כבר נדחו בפסק דין חלוט.

בנוסף, בית המשפט קבע שבהתאם להלכה הפסוקה, יש להעביר בקשות לוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים, רק אם הן מעלות "סיכוי מסוים" לקבלתן, וכי בעניינו של המערער, בחינת טענותיו מלמדת שתנאי זה לא מתקיים.