עמ"נ (י-ם) 47842-07-18 אדם נ' משרד הפנים (19.1.2019)

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של אזרח סודן על החלטת בית הדין לעררים, שדחה את עררו על החלטת משרד הפנים שלא לשדרג את מעמדו במסגרת ההליך המדורג, בשל אי המצאת "מסמכי סף".

המערער נישא לאזרחית ישראל, ולאחר ניהול הליכים משפטיים קיבל רישיון ישיבה מסוג ב/1 במסגרת הנוהל העוסק בהליך המדורג החל על אזרחים זרים הנשואים לאזרחי ישראל. עם זאת נקבע שהיות שלא עלה בידיו להציג את כל המסמכים המוגדרים כ"מסמכי סף" בנוהל (דרכון, תעודת לידה, תעודת יושר ותעודה המעידה על מצב אישי קודם), לא ניתן יהיה לשדרג את מעמדו לרישיון ישיבה מסוג א/5 עד שיציג מסמכים אלה. זאת על אף טענת המערער כי נשקפת לו סכנה בסודן, ולכן הוא אינו יכול להשיג מסמכים אלה.

בית המשפט המחוזי קבע כי הדרישה בנוהל להציג מסמכים מסוימים כתנאי סף להתחלת ההליך המדורג או לשדרוג מעמד היא דרישה סבירה. עוד צוין שהדרישה בנוהל היא הנחיה מינהלית, ושגם משרד הפנים מכיר בכך שבמקרים מתאימים ניתן לסטות ממנה.

בית המשפט קבע כי הנטל להראות שיש הצדקה לסטות מן הנוהל ולשדרג את מעמדו גם בהעדרם של חלק ממסמכי הסף מוטל על המערער. עוד נקבע כי במקרה זה לא מדובר בחוסר במסמך או שניים, אלא במספר מסמכי סף שלא הומצאו כלל או שהומצאו במתכונת שאינה מאפשרת הישענות עליהם.

בית המשפט אף הוסיף שהמערער לא הוכיח כי מוצאו מחבל דרפור כפי שהוא טוען, וכי הוא לא הגיש בקשה למקלט, כך שלא נערך לו ראיון זיהוי מקיף שבו זוהה כתושב דרפור. עוד נקבע שהמערער השיג חלק מן המסמכים באמצעות קרובי משפחתו בסודן, ולא סיפק תשובות לשאלה מדוע אינו יכול להשיג באמצעותם את יתר המסמכים.