עת"מ (ת"א) 42805-04-19 פרוט נ' רשות האוכלוסין וההגירה (16.5.2019)

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו דחה בקשה לסעד זמני למניעת גירושה של מבקשת מקלט מאוקראינה במסגרת ערעורה על פסק דינו של בית הדין לעררים, שדחה ערר שהגישה נגד החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתה למקלט.

המערערת נכנסה לישראל בשנת 2018 באשרת תייר לשלושה חודשים, והגישה בקשה למקלט יומיים לפני פקיעת תוקף רישיון הישיבה שניתן לה. לפי טענתה קיבלה שני צווי גיוס, אך סירבה להתגייס ועזבה את אוקראינה מחשש לחוות איומים מצד הרשויות בשל סירובה להתגייס. בקשתה למקלט נדחתה ביום הגשתה בסדר דין מהיר על יסוד חוות דעתו הכללית של משרד החוץ, העוסקת במצב המדיני באוקראינה. המערערת הגישה ערר לבית הדין לעררים, במסגרתו טענה גם שיש לה בן זוג בישראל, ושהיא מבקשת להסדיר את מעמדה בישראל מכוח הזוגיות עמו. לבני הזוג תור במשרד הפנים להגשת בקשה כאמור לחודש נובמבר 2019.

דיין בית הדין לעררים שאל את המערערת ואת בן זוגה שאלות אישיות זה על זה, והסיק כי לכאורה, לפחות על חלק מן השאלות הם התקשו להשיב. בית הדין דחה את הערר, ועל פסק דינו הוגש ערעור, ובגדרו בקשה לסעד זמני.

בית המשפט המחוזי קבע שבית הדין לעררים מתאפיין במומחיות בתחומו, וכי פסק דינו מפורט ומנומק, ולכאורה אין עילה להתערב בו. בית המשפט ציין כי בסדרה של פסקי דין נפסק שטענות המבוססות על חשש בשל השתמטות, עריקות או אי רצון להתגייס לצבא, אינן מקימות, כשלעצמן, עילה למקלט מדיני וקשורות בחשש מהעמדה לגיטימית לדין.

בית המשפט הוסיף כי הערר נוגע להחלטה בעניין בקשת המקלט ולא בעניין הבקשה להסדרת מעמד מכוח זוגיות, וכי במעמד הדיון בבית הדין עורב מין בשאינו מינו. לכך בית המשפט הוסיף כי בית הדין אימץ בעניין זה קביעות שהתבססו על ממצאי מהימנות לאחר שהתרשם התרשמות בלתי אמצעית מהמבקשת ובן זוגה.

בית המשפט הוסיף כי מעבר לסיכוייו הנמוכים של הערעור, גם מאזן הנוחות מצדיק דחייה של הבקשה לסעד זמני, וקבע שיציאתה של המערערת מישראל לא תמנע את הגשת הבקשה לקבלת מעמד מכוח זוגיות.