עמ"נ (ת"א) 69565-11-20 Krutko נ' מדינת ישראל (18.2.2021)

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני, שהוגשה בגדרי ערעורה של מבקשת מקלט מאוקראינה על פסק דין של בית הדין לעררים.

המערערת נכנסה לישראל כתיירת, והגישה בקשת מקלט, בה נטען שהיא חוששת לחזור למדינתה עקב המלחמה המתנהלת באזור מגוריה. משרד הפנים דחה את הבקשה בנימוק לפיו המערערת לא העלתה נסיבות ייחודיות המעידות כי נשקפת לה סכנה, ובנימוק לפיו בהתאם לחוות דעת משרד החוץ אין מניעה להשבת אזרחי אוקראינה למדינתם בהעדר נסיבות אישיות ייחודיות. ערר שהוגש על ההחלטה נדחה על ידי בית הדין לעררים, והמערערת הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי, ובגדרו בקשה לסעד זמני שימנע נקיטת הליכי אכיפה נגדה עד להכרעה בערעור.

בית המשפט המחוזי קבע שבמסגרת הראיון שנערך למערערת היא סיפרה על מצב כללי בעייתי אך לא מעבר לכך, לא הצביעה על סכנה קונקרטית לחייה, וטענותיה הכלליות נסתרו על ידי חוות דעת משרד החוץ. בית המשפט הצביע על כך שבבית הדין לעררים המערערת טענה ששדדו אותה וכי חברתה נאנסה, אך שבד בבד הבהירה כי איש אינו רודף אחריה וכי זהו המצב הכללי. בהתאם לכך בית המשפט קבע שסיכויי הערעור אינם גבוהים. בנוסף נקבע כי אם הערעור יתקבל, המערערת תוכל לשוב לישראל, ולכן מאזן הנוחות אינו מצדיק מתן סעד זמני.