עמ"נ (ת"א) 10344-12-19 צפנקו נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.12.2019)

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו דחה בקשה לסעד זמני בערעור שהגישו שני מבקשי מקלט מאוקראינה על שני פסקי דין של בית הדין לעררים.

המערערים נכנסו לישראל באשרות תייר והגישו בקשות למקלט. לשניהם נערכו ראיונות והם קיבלו זימונים להתייצב מספר ימים אחרי הראיונות. בזימונים הם נתבקשו להביא עמם את כל המסמכים הקשורים לבקשותיהם למקלט ונכתב כי אי התייצבות עלולה להביא לדחיית בקשתם למקלט. מן הזימונים האמורים המערערים הבינו כי הרשות מזמנת אותם לראיונות נוספים. המערערים לא התייצבו, וכאשר בא כוחם מסר למשרד הפנים כי אי ההתייצבות נובעת מטעמים רפואיים וביקש לקבוע מועד ראיון חדש, נמסר לו כי הזימונים ניתנו לצורך מתן מכתבים המודיעים למבקשים על דחיית בקשות המקלט על הסף.

עררים שהוגשו לבית הדין לעררים נדחו, והמערערים ערערו לבית המשפט המחוזי. במסגרת ערעורם נטען כי נשקפת להם סכנת חיים משום שהם עריקים מצבא אוקראינה. עוד נטען כי ההליך בו התקבלה ההחלטה היה פגום, משום שהמערערים הבינו כי הם יכולים להציג מסמכים נוספים, ושההחלטה התקבלה מבלי שהציגו את כל מסמכיהם ומבלי שהליך השימוע שלהם הסתיים.

בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לסעד זמני. בהחלטת בית המשפט נקבע שנראה שלכאורה הרשות אפשרה למערערים לטעון את מלוא טיעוניהם, שכן בסיום הראיונות שנערכו להם הם אמרו שאין להם מה להוסיף, ובנוסף המסמכים שהמערערים מבקשים לצרף אינם שנויים במחלוקת, ולא היה זה היעדרם שהוביל לדחיית הבקשה למקלט. כמו כן נקבע כי סיכויי הערעור להתקבל נמוכים משום שהמערערים לא תמכו את טענותיהם בראיות.

בית המשפט הוסיף וקבע כי נוכח העובדה שבעניינם של המערערים התנהלו שני הליכים נפרדים בבית הדין, היה על המערערים להגיש שני ערעורים נפרדים.