עמ"נ (ת"א) 57130-03-17 בהטה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (6.4.2017)

בית המשפט המחוזי דחה את בקשה המערער, אזרח אריתריאה, לתת סעד זמני בעניין שהייתו במתקן "חולות" עד להכרעה בערעור שהגיש על החלטת בית הדין לעררים.

המערער טען שבפני משרד הפנים ובפני בית הדין לעררים הוצגו מסמכים המעידים על כך שהוא חולה אפילפסיה, וכי החזקתו במתקן עלולה להעמיד אותו בסכנת חיים. כמו כן הוא טען כי היה על הרופאה מטעם משרד הפנים, שנתנה חוות דעת בדבר כשירותו להיות מוחזק במתקן, לבדוק אותו באופן פיזי, ושמומחיותה של הרופאה אינה נוגעת למגוון מחלותיו של המערער.

בית המשפט קבע שסיכויי הערעור אינם גבוהים משום שהמערער יכול לקבל טיפול במתקן "חולות", וכי מאזן הנוחות נוטה לדחיית הבקשה לסעד זמני משום שלא ייגרם נזק בלתי הפיך אם לא יינתן סעד כזה. כמו כן צוין בהחלטה כי נוכח העובדה שהמערער כבר שוהה במתקן, מדובר בסעד לשינוי המצב הקיים.

בית המשפט הוסיף כי לא ניתן, במסגרת ההכרעה בבקשה לסעד זמני, להתעלם גם מכך שהמערער לא התייצב במתקן במועד שנקבע לו.